Home page

 

Primãria Baru

Pagina oficiala a primariei comunei Baru

 

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Download Adobe Reader

Structura organizatorică

(la data de 17.05.2017 - HCL nr. 49/ 2017)

(Organigrama și Statul de funcții)

Primar Consiliul Local
(Autoritatea executivă) (Autoritatea deliberativă)

Răducanu Daniel
(demnitar)

Consilieri locali
(aleși locali)

Viceprimar Secretar  

Simion Daniel Mircea
(demnitar)

Vacant  
Aparatul Primarului Compartiment agricol Serviciile Publice
Compartimentul pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri externe nerambursabile (pct. 4 din Anexa la O.U.G. nr. 63/ 2010) - Serviciul Public de Asistență Socială (conf. art. III alin. 2  OUG 63/ 2010)

Sălășan Alina Cristina
(Inspector de Specialitate)

-

Dencișor Ionelia-Cristina
(Inspector I Asistent)

Turcu Simina
(Inspector de Specialitate IA)

-

Vacant
(Inspector I Superior)

Papa Maria Ancuța
(Inspector de Specialitate IA)

-

Andraș Terezia
(Guard)

Danciu Petronela
(Inspector de Specialitate II)

-

Șoldea Liliana
(Referent I A)

Merticaru Dorin Nicolae
(Inspector I Superior)

-

Rahotă Maria Valentina
(Inspector de Specialitate II)

-

-

Albu Angela
(Inspector de Specialitate II)

-

-

Ursu Lidia
(Muncitor Calificat I)

-

-

Butnar Silvia
(Educator Principal)

-

-

Stoian Lidia
(Asistent Social)

Birou financiar-contabil, achiziții publice, protecția mediului, deservire, urbanism și amenajarea teritoriului, prevenire și protecție - Biblioteca comunală

Farcaș Irina
(Șef birou)

-

Sorescu Narcisa
(Bibliotecar)

Prodișteanu Lia
(Inspector I Superior)

- -

Bolea Silvia
(Inspector I Superior)

- -

Sălășan Maria Liliana
(Inspector I Superior)

- -

Crăciunescu Valerica
(Referent III Superior)

- -

Vacant
(Inspector I Superior)

- -
Compartiment informare turism, cultură - Serviciul Public de Transport Local

Sălășan Silvia
(Inspector I Superior)

-

Deatc Ovidiu
(Șofer)

Pamfiloiu Eugen
(Referent IA)

-

Vacant
(Șofer)

Compartiment poliția locală - Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare

Deatc Doinel Gavril
(Polițist Local I Principal)

-

Petrescu Mihai-Adrian
(Șef Serviciu)

Broței Nistor
(Polițist Local I Principal)

-

Stoica Petru
(Muncitor calificat I)

Băra Dragoș-Răzvan
(Polițist Local III Principal)

-

Călușer Nicușor
(Muncitor calificat I)

-

-

Alicu Daniel Sion
(Muncitor calificat I)

-

-

Murgoi Doinel
(Muncitor calificat IV)

- - Compartiment de salubrizare Compartiment de iluminat public
- -

Dâlja Cornel-Maria
(Muncitor calificat I)

Anca Jianu Petru
(Muncitor calificat I)

 

Fotocopia (scanare) documentelor "Organigramă" și "Statul de funcții" sunt atașate mai jos (click pe link).Calendar
47862, online: 1